Skip to main content

Hva er rollen til frivillige organisasjoner?

  • Darnell

Frivillige organisasjoner (NGOs) er vanligvis ikke-for-profit-virksomheter som er satt opp med sikte på å oppfylle et identifisert behov i samfunnet. Rollen til frivillige organisasjoner i samfunnet er ganske bred og omfatter en rekke saker som først og fremst er rettet mot samfunnets generelle velferd. Siden de fleste frivillige organisasjoner velger et bestemt felt eller del av samfunnet og bruker hele ressursene sine på å oppfylle det spesielle behovet, og siden antallet frivillige organisasjoner er ganske svimlende, er ikke-statlige organisasjoners rolle ganske enorm. Så allestedsnærværende som frivillige organisasjoner ser ut til å være, og følgelig deres innflytelse, er de ofte mer opptatt av de humanitære aspektene av samfunnsbehov.

Mange frivillige organisasjoner er primært rettet mot tilbud om utdanning for medlemmene i samfunnet som kanskje ikke har mulighet uten deres hjelp. De fleste frivillige organisasjoner velger ganske enkelt et aspekt av å gi utdanning i stedet for å takle hele saken fra topp til bunn. Noen av dem kan for eksempel bestemme seg for å donere utdanningsmateriell, for eksempel skrivemateriell og lærebøker til folk som ikke har tilgang til disse varene, mens andre kan bestemme seg for å tilby skoleuniformer og skolemøbler, for eksempel pulter og stoler, til potensielle studenter. Likevel kan andre bestemme seg for å bygge eller rehabilitere skolestrukturer der elevene kan bo og lære i et miljø som er mer gunstig enn det de hadde tidligere. Andre frivillige organisasjoner kan gi de fysiske innspillene når det gjelder å gi lærere hjelp til å utdanne studenter.

En annen rolle som frivillige organisasjoner er på helseområdet. Kanskje er dette et område der frivillige organisasjoner spiller en veldig viktig rolle i verden for øvrig. Dette kan tilskrives rollen til frivillige organisasjoner i forebygging av sykdommer og utryddelse av de samme i områder av verden hvor slike sykdommer rutinemessig hevder liv unødvendig. Rollen til frivillige organisasjoner kan også sees på den måten de reagerer gjennom forebygging av medisinsk personlig og medisinsk utstyr i områder der folket ikke har tilgang til slike fasiliteter, og også i områder der det har vært en form for naturkatastrofer.

Frivillige organisasjoner hjelper til med sosial utvikling gjennom sitt engasjement i kunst og underholdning. De spiller også en viktig rolle i matforsyningen til mennesker i sultne eller ødeleggelsesområder som kan være et resultat av krig eller naturkatastrofer. Bortsett fra det ovennevnte, tilbyr ikke-statlige organisasjoner ting som klesmateriell og leker til folk som kanskje ikke har lett tilgang til slike materialer.